SKOLNING ULTRALÄTT
STYRELSE

Presentation i PowerPoint om klubbens utbildning till flygcertifikat

Sunne Flygklubbs utbildning till UL-certifikat
Flygutbildningen sker med flygklubbens egna flygplan:
SE-VIP, Zephyr 2000 C, och SE-VPV, Aerotechnik EV-97 EUROSTAR.

Vad krävs för att börja flyga?
Åldergränsen för UL-cert är 17 år, men du får påbörja den praktiska delen när du fyllt 16 år. Ingen åldersgräns för teoridelen. Ett elevtillstånd krävs före den praktiska utbildningen och lämnas av Transportstyrelsen. Ansökningshandlingar finns hos flygklubben. Generellt kan sägas att kraven motsvarar ett körkort för bil. Du bör som elev väga högst 85 kg, eftersom flygplanets lastförmåga är 175 kg inkl. lärare, elev och bränsle.

Teori och praktik
Den teoretiska delen av utbildningen sker på distans och med stöd av klubbens lärare, vilket innebär att du kan starta teoriutbildningen när du vill. Flygutbildningen är baserad på Sunne flygfält och startar när den inledande teorin är avklarad, vanligtvis i månadsskiftet april/maj. Med flygläraren får du lära dig starta, landa, hantera flygplanet i olika situationer, färdplanering och flygning till andra flygplatser. När läraren bedömer att du kan flyga ensam, övervakar läraren din flygning från marken.

KONTAKTPERSONER
Skolchef och UL-lärare Jan-Åke Lindberg
0704-32 05 19, janake.lindberg@gmail.com

UL-lärare Torbjörn Norling
076-231 00 10, norling.torbjorn@gmail.com

UL-lärare Johan Lund
070-932 28 09, johan.grums@gmail.com

UL-lärare Anders Johansson
0571-230 10, 070-249 61 44, aviaten69@telia.com

UL-instruktör
Niklas Rahkonen, 073-464 34 06
niklasrahkonen@gmail.com

Teknisk chef UL: Rashid El Hamoul
073-226 09 91, Rashid-Sunne@hotmail.com

Biträdande teknisk chef UL: Leif Ring
073-222 41 88