SKOLNING ULTRALÄTT

Sunne Flygklubbs UL-utbildning
Flygutbildningen sker i flygklubbens egna lokaler och med klubbens flygplan:
SE-VIP, Zephyr 2000 C, och SE-VPV, Aerotechnik EV-97 EUROSTAR.

Vad krävs för att börja flyga?
Åldergränsen för UL-cert är 17 år, men du får påbörja den praktiska delen då Du fyllt 16 år. Ingen åldersgräns för teoridelen. Ett elevtillstånd krävs före den praktiska utbildningen och lämnas av Transportstyrelsen. Ansökningshandlingar finns hos flygklubben. Generellt kan sägas att kraven är som för ett bilkörkort. Du bör som elev inte väga mer än 85 kg, eftersom flygplanets lastförmåga är 175 kg inkl. lärare, elev och bränsle.

Den praktiska flygutbildningen är baserad på Sunne flygfält men även besök på andra flygplatser sker. Utbildningen startar när den inledande teoretiska delen är avklarad och väder och flygfältsförhållanden medger, vanligtvis i månadsskiftet april/maj. Med någon av våra två flyglärarna får du lära dig starta, landa, hantera flygplanet i olika situationer, flyga sträckflygning, besöka andra flygplatser med andra typer av banor m. m. När läraren bedömer att du klarar av flygningen övervakar han din flygning från marken och du flyger ensam!

KONTAKTPERSONER
Skolchef Bengt Samuelsson
070-528 75 30 bengt.samuelsson45@gmail.com

UL-lärare Jan-Åke Lindberg
0704-32 05 19, janake.lindberg@gmail.com

UL-lärare Anders Johansson
0571-230 10, 070-249 61 44, aviaten69@telia.com

UL-lärare
Johan Lund
070-932 28 09, johan.grums@gmail.com