SKOLNING SLG

SKOLNING
Skolningen genomförs med klubbens självstartande, Twin III SL, SE-UYT. I huvudsak används vårt eget flygfält, Holmby, men även andra flygfält i Värmland kan komma att användas.
Läs om den praktiska delen av utbildningen
Läs om teoridelen av utbildningen

BRA ATT VETA
Du får börja skola samma år som du fyller 15 år. Är du under 18 år skall du ha skriftligt medgivande från målsman. Innan din första EK-start måste du ha ett Elevtillstånd, detta utfärdas av Transportstyrelsen. Detta kan vi i klubben hjälpa dej med.

Utbildning till segelflygcertifikat delas in i tre etapper
Etapp 1 omfattar övningarna 1–24. Totalt: 21 DK-övningar samt 3 EK-övningar
Etapp 2 omfattar övningarna 25–41 Totalt: 9 DK-övningar samt 8 Ek-övningar.
Etapp 3 omfattar övningarna 42–57 Totalt: 7 DK-övningar samt 9 EK-övningar

Totalt omfattar utbildningen minst 57 övningar under minst 50 flygningar varav 20 EK. Flygtidskraven för att erhålla certifikat är min. 15 tim. varav min. 5 tim. EK.

FINANSIERING
All flygning betalas in i förskott till Sunne Flygklubb
BG 821-2417 eller Swish 123 472 80 28
Kostnad till färdigt cert 30 000–35 000 kr.
Ingen flygning på kredit.

KONTAKTPERSONER
Segelflygchef Robin Carlsson 070-691 68 43
rluring@hotmail.com

Chefssegelflyglärare Peter Miller 0565-77 01 55, 070-207 39 22
miller.peter@telia.com

Segelflyglärare Magnus Dejeby 072-450 41 73
m_dejeby@hotmail.com