PRISER OCH AVGIFTER

 

Priserna uppdaterade 2021-03-29

Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift 30:-
FLYGPRISER (inkl. bränsleskatt) Pris
SE-VIP och SE-VPV
Ej abonemang
Löpande abonemang via autogiro 500 kr/mån
SE-VPV segelflygbogsering (Max 700 kg)

850:-/tim
450:-/tim
20:-/min

SE-UYT SLG: Twin III SL
1. Löpande abonemang 500 kr/mån, fri segelflygtid
2. Ej abonnemang
Kostnad för bogserstart tillkommer

15:-/tacho
450:-/tim + 22:-/tacho

BRÄNSLE Pris
Air BP UL91 inkl. bränsleskatt 24:-/l

BOENDE, CAMPING osv Pris
Övernattningsstugor, LÄS MER 150:-/bädd/natt
Husvagn inkl el. (ta med egen skarvsladd) 150:-/dygn
Tält 75:-/dygn
Cykelhyra 25:-/dag
I priserna ingår tillgång till kök, toaletter, dusch, brefingrum, kontor och dator samt verkstad.
Medlemmar i klubben bokar på www.myweblog.se
Ej medlemmar bokar via Kjell Sundström 070-351 28 32, kjell@km-ide.se

FLYGLÄGER BESÖKANDE KLUBBAR
Disponera fältet och tillhörande lokaler och övernattningsstugor.
Kontakta: Leif Nyström 070-633 93 06
hlnys@hotmail.se

HANGARHYROR Månadshyra
Norra hangaren 200:-/fpl
Södra hangaren 400:-/fpl

AVGIFTER SUNNE FLYGKLUBB Per år
Medlemsavgift
Plus ev. verksamhetstillägg
450:-
Medlemsavgift Sunne Flygklubb Junior < 20år
Plus ev. verksamhetstillägg
225:-
Verksamhetstillägg per år för aktiva medlemmar  
Motor- och Segelflyg
Modell- och Hängflyg
300:-
150:-
Motor- och Segelflyg, Junior < 20år
Modell- och Hängflyg, Junior < 20år
150:-
125:-

MEDLEMSKAP I FÖRBUND  
KSAK/Motorflygförbundet 530:-
Segelflygförbundet Junior < 20år 460:-
Segelflygförbundet Senior > 21år 1.025:-
Segelflygförbundet Familjemedlem 520:-
SMFF Junior t. o. m. 20 år 100:-
SMFF Senior 420:-
SMFF Familjemedlem 420:-

Skanna och swisha till Sunne FlygklubbSUNNE FLYGKLUBB
Bankgiro: 821-2417
Swish: 123 472 80 28
IBAN: SE13 8000 0833 6000 3018 9807
BIC: SWEDSESS