INFO OM FLYGFÄLTET

 

Väder i området

Läs NOTAM & Flygväder på Flygtrafiktjänsten
Flygfältchef
Peter Miller
070-207 39 22 (privat)
072-245 88 33 (arbete).
miller.peter@telia.com


Tidvis snöröjning
Tidvis snöröjning
Tidvis snöröjning
VY ÖVER FÄLTET
Hitta till fältet med bil (Homby 22, Sunne)

BANRIKTNING: 01 – 19

Bana 01:
Tröskeln 01 Inflyttad 130 meter p. g. av landsväg i banänden.
Utflygning 01 För att inte störa våra grannar norr om banan LÄS HÄR!

SUNNE/HOLMBY ESKU
LÄGE WGS 84: N 59° 51' 38.0'' E 13° 06' 45.80''
Höjd: 380 fot/116 m MSL
Fältet är beläget på Holmby 1,5 nm/2,8 km NW Sunne
Efter vägen Sunne–Gräsmark

BELYSNING:
Ingen

HINDER:
Telemast 1,9 nm/3,5 km SW fältet, höjd 1033 fot/315 m MSL

ANROPSSIGNALER/RADIOFREKVENSER:
Flygklubben Sunne 123.200 (Inte Sunne Radio!)
Stockholm Kontroll 131.125 (ACC)
Torsby Information 122.055 (TIA)

Fältyta: Gräs
Banlängd mellan trösklar: 770 m
Fältytans totala längd: 990 m
Fältytans totala bredd: 100 m

BRÄNSLE: I mån av tillgång

ÖVRIG INFORMATION:
• Tidvis snöröjning
• Fältet stängt i samband med tjällossning
• Modellflyg på västra delen av stråket
• Vinschstart av hängglidare förekommer