STYRELSE | ARBETSGRUPPER | FUNKTIONÄRER

 

Styrelsen 2024
Ordförande: Kent Samuelsson
Vice ordf: Nicklas Rahkonen
Kassör: Magnus Dejeby
Ledamot: Leif Nyström
Ledamot: Bengt Löwenheim
Ledamot: Robin Strandberg
Ledamot: Peter Miller

Suppleant: Tim Bradley
Suppleant: Johan Lund

Revision
Revisor: Kjell Sundström
Revisorssuppleant: Tommy Larsson

Valberedning

Stefan Persson och Tommy Larsson

Firmatecknare
Ordförande och kassör var för sig.

Arbetsgrupper
Event | Marknadsföring | Kommunikation

Tommy Larsson 070-523 01 43
Kjell Sundström 070-351 28 32

Kafé & Servering
Anna Tomczyk 070-307 74 34
Elisabeth Karlsson 070-626 54 95

Flygskola & Utbildning
Segelflyg: Peter Miller 070-207 39 22
Ultralätt: Jan-Åke Lindberg 070-432 05 19
Modellflyg: Bengt Lövenheim 070-974 49 19

Skruva & Reparera
Segelflyg: Peter Miller, 070-207 39 22
Ultralätt: Rashid El Hamoul, 073-226 09 91


Funktionärer
Flygplatschef: Peter Miller
Motorflygchef: Jan-Åke Lindberg
Biträdande motorflygchef: Vakant
Skolchef UL: Jan-Åke Lindberg
Flyglärare UL: Jan-Åke Lindberg, Anders Johansson, Johan Lund, Nicklas Rahkonen och Torbjörn Norling
Teknisk chef UL: Rashid El-Hamoul
Segelflygchef: Peter Miller
Skolchef segel: Magnus Dejeby
Segelflyglärare: Magnus Dejeby och Johan Lund
Segelflygtekniker: Peter Miller
Hängflygansvarig: Robin Strandberg
Modellflygchef: Bengt Lövenheim
SISU ansvarig: Tommy Larsson
Klubbvärdar: Anna Tomczyk och Elisabet Karlsson
Webbansvarig: Kjell Sundström


Flygplansmästare
SE-UYT Peter Miller
SV-VIP Nicklas Rahkonen och Stefan Persson


Sidan uppdaterad 2024-01-02
UPP