STYRELSE och FUNKTIONÄRER

 

Styrelsen 2019
Ordförande: Leif Nyström (1 år)
Vice ordf: Bengt Samuelsson (1 år)
Kassör: Magnus Dejeby (1 år)
Ledamot: Leif Ring (1 år)
Ledamot: Bengt Löwenheim (2 år)
Ledamot: Robin Strandberg (2 år)
Ledamot: Linus Ring (2 år)

Suppleant: Ulf Engström (1 år)
Suppleant: Tim Bradley (1 år)

Revision
Revisor: Peter Miller (1 år)
Revisorssuppleant: Tommy Larsson (1 år)

Valberedning

Stefan Persson och Tommy Larsson

Funktionärer
Motorflygchef: Bengt Samuelsson
Biträdande motorflygchef: Jan-Åke Lindberg
Skolchef UL: Bengt Samuelsson
Flyglärare UL: Jan-Åke Lindberg, Anders Jansson och Johan Lund
Teknisk chef UL: Leif Ring

Segelflygchef: Robin Karlsson
Chefssegelflyglärare: Magnus Dejeby
Segelflyglärare: Peter Miller och Johan Lund
Segelflyginstruktör: Mikael Sundell
Segelflygtekniker: Peter Miller
Hängflygansvarig: Robin Strandberg

Modellflygchef: Bengt Lövenheim
Klubbvärdar: Elisabet och Rickard Persson
Flygplatschef: Peter MillerBroby Gästgivargård 15 mars 2019
UPP