STYRELSE | ARBETSGRUPPER | FUNKTIONÄRER

 

Styrelsen 2024
Ordförande: Kent Samuelsson
Vice ordf: Bengt Bössfall
Kassör: Magnus Dejeby
Sekreterare: Christer Svensson
Ledamot: Peter Miller

Suppleant: Fredrik Persson
Suppleant: Johan Lund

Revision
Revisorer: Kjell Sundström och Tommy Larsson

Valberedning

Stefan Persson och Tommy Larsson

Firmatecknare
Ordförande och kassör var för sig.

ARBETSGRUPPER
Aktiviteter | Marknadsföring | Kommunikation
Tommy Larsson 070-523 01 43
Kjell Sundström 070-351 28 32

Flygskola & Utbildning
Segelflyg: Peter Miller 070-207 39 22
Ultralätt: Johan Lund

Skruva & Reparera
Segelflyg: Peter Miller, 070-207 39 22
Ultralätt: Rashid El Hamoul, 073-226 09 91.


Funktionärer
Flygplatschef: Peter Miller
Motorflygchef: Stefan Persson
Biträdande motorflygchef: Kent Samuelsson
Lokal utbildningsledare UL: Johan Lund

Flyglärare UL:
Jan-Åke Lindberg
Anders Johansson
Johan Lund
Nicklas Rahkonen
Anders Janmark
Tobias Rydberg
Torbjörn Norling
Teknisk chef UL:
Rashid El-Hamoul

Segelflyg
Segelflygchef: Peter Miller
Skolchef segel: Magnus Dejeby
Segelflyglärare: Magnus Dejeby och Johan Lund
Segelflygtekniker: Peter Miller

Hängflygansvarig: Robin Strandberg
Modellflygansvarig: Bengt Lövenheim
SISU ansvarig: Tommy Larsson
Webbansvarig: Kjell Sundström.


Flygplansmästare
SE-UYT Peter Miller
SV-VIP Stefan Persson.

Klubbvärdar
Anna och Elisabeth


Sidan uppdaterad 2024-06-15
UPP