STYRELSE och FUNKTIONÄRER

 

Styrelsen 2021
Ordförande: Leif Nyström
Vice ordf: Nicklas Rahkonen
Kassör: Magnus Dejeby
Ledamot: Torbjörn Norling
Ledamot: Bengt Löwenheim
Ledamot: Robin Strandberg
Ledamot: Peter Miller

Suppleant: Tim Bradley
Suppleant: Johan Lund

Revision
Revisor: Kjell Sundström
Revisorssuppleant: Tommy Larsson

Valberedning

Stefan Persson och Tommy Larsson

Firmatecknare
Magnus Dejeby, Nicklas Rahkonen, Leif Nyström, var för sig.

Funktionärer
Flygplatschef: Peter Miller
Motorflygchef: Torbjörn Norling
   Biträdande motorflygchef: Jan-Åke Lindberg
Skolchef UL: Jan-Åke Lindberg
Flyglärare UL: Jan-Åke Lindberg, Anders Johansson, Johan Lund och Torbjörn Norling
Teknisk chef UL: Rashid El Hamoul
   Biträdande teknisk chef UL: Leif Ring
Segelflygchef: Peter Miller
Skolchef segel: Magnus Dejeby
Segelflyglärare: Magnus Dejeby, Peter Miller och Johan Lund
Segelflygtekniker: Peter Miller
Hängflygansvarig: Robin Strandberg
Modellflygchef: Bengt Lövenheim
SISU ansvarig: Tommy Larsson
Klubbvärdar: Elisabet och Rickard Persson
Webbansvarig: Kjell Sundström

Flygplansmästare
SE-UYT Peter Miller
SV-VIP Nicklas Rahkonen
SE-VPV Stefan Persson


Sidan uppdaterad 2021-03-29
UPP