STYRELSE

 

Styrelsen 2018
Ordförande: Leif Nyström (1 år)
Vice ordf: Bengt Samuelsson (2 år)
Kassör: Magnus Dejeby (2 år)
Ledamot: Leif Ring (2 år)
Ledamot: Robin Karlsson (1 år)
Ledamot: Robin Strandberg (1 år)
Ledamot: Hardy Häggman (1 år)
Suppleant: Bengt Lövenheim (1 år)
Suppleant: Tim Bradley (1 år)
Suppleant: Kennet Westberg (1 år)
Valberedning
Stefan Persson och Tommy Larsson
Revision
Revisor: Peter Miller (1 år)
Suppleant: Tommy Larsson (1 år)
Funktionärer
Motorflygchef: Bengt Samuelsson
Biträdande motorflygchef: Jan-Åke Lindberg
Skolchef UL: Bengt Samuelsson
Flyglärare UL: Jan-Åke Lindberg och Anders Jansson
Teknisk chef UL: Leif Ring
Segelflygchef: Robin Karlsson
Chefssegelflyglärare: Peter Miller
Segelflyglärare 1: Magnus Dejeby
Segelflyglärare 2: Johan Lund
Segelflyginstruktör: Mikael Sundell
Segelflygtekniker: Peter Miller
Hängflygansvarig: Robin Strandberg
Modellflygchef: Bengt Lövenheim
Klubbvärdar: Elisabet och Rickard Persson

Holmby 23 mars 2018
UPP