SKOLNING HÄNGFLYG

SKOLNING:
Skolningen bedrivs av Värmlands Hängflygklubb
www.hangflyg.se/varmland.htm skolning till Elevlicens bedrivs under 1 veckas läger. Instruktören tillhandahåller vinge och bogserbil. Max 5 deltagare per kurs. Inget elevtillstånd krävs.

LICENS:
Licens för hängflygning kan man ta när man fyllt 16 år. Utbildningen får dock påbörjas redan vid 15 års ålder. Den inledande utbildningen till Elevlicens tar ca 5 dagar. Utbildning och examination sköts av instruktören. Utbildningen är indelad i en rad etapper som omfattar både teori och praktik. Teorin omfattar aerodynamik, meteorologi, materielkunskap och lufttrafikregler (BCL T).

FÖRESKRIFTER:
SVENSKA HÄNGFLYGFÖRBUNDETS FÖRESKRIFTER

HÄMTA MER INFO:
www.hangflyg.org

KONTAKTPERSON:
Värmlands Hängflygklubb
c/o Robin Strandberg
Önsby 11
686 93 SUNNE
0565-77 09 77, 070-365 11 54
robinstrandberg@hotmail.com