HÄNGFLYG
FUNKTIONÄRER

SKOLNING
För tillfället erbjuds endast vidareutbildning inom hängflyg. Klubbens instruktör kan utbilda till pilotlicens, motorbehörighet, höjdflyg med markbogsering som startmetod samt inflygning på ny vinge. Instruktör tillhandahåller utrustning för vidareutbildningen om egen utrustning saknas. Det går även bra att göra uppflygning för er som har certifikat men ej uppfyller kraven för förnyelse.

LICENS
Licens för hängflygning kan man ta när man fyllt 16 år. Utbildningen får dock påbörjas redan vid 15 års ålder. Den inledande utbildningen till Elevlicens tar ca 5 dagar. Utbildning och examination sköts av instruktören. Utbildningen är indelad i en rad etapper som omfattar både teori och praktik. Teorin omfattar aerodynamik, meteorologi, materielkunskap och lufttrafikregler.

HÄMTA MER INFO
https://www.flygsport.se

KONTAKTPERSON
Robin Strandberg
070-365 11 54
robinstrandberg@hotmail.com